සත් කුළ පවු -භෞතික ලෝකය පිලිබඳව බෞද්ධ මතය

මේ පිළිබඳව බෞද්ධ ශබ්ද කෝෂයේ (පිටු 1497 – 1498) ඉදිරිපත් කොට ඇති අර්ථ දැක්වීම සඳහන් කොට ඉන්පසුව විශුද්ධි මග්ගයේ සඳහන් විස්තර බුත්සරණ කර්තෘ ලියා ඇති ආකාරය ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැත්තෙමු. මේ සියල්ල භෞතික ලෝකය පිලිබඳව බෞද්ධ මතය වන අතර යථාර්තවාදීව හා බුද්ධිමත්ව සිතා බලා මෙම කරුණු ගැන නිගමනයකට එනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරන්නෙමු.  භෞතික  ලෝකය ගැනවත් නිවැරදි හා විද්‍යාත්මක මතයක් ඉදිරිපත් කරන්නට බැරි ඉගැන්වීමක් තුලින් නොපෙනෙන ලෝක ගැන හා මරණින් මතු ජීවිත පිළිබඳව දක්වන කරුණු කෙසේ නම් පිලිගන්නටද?
ඔබම සිතා බලන්න.’සත් කුළ පව්ව (සං. සප්තකුටපව_ත) මහමෙර වටා ක‍්‍රමයෙන් උස්වන සේ පිහිටා ඇති පර්වත සත, එ්වා යුගන්ධර ඊශධර, කරවික, සුදර්ශන, නේමින්ධර, විනතක, අශ්ව කරණ යන නම්වලින් හැඳින්වේ.v (බෞද්ධ ශබ්ද කෝෂය – පිටු 1497 – 1498)
දැන් විශුද්ධි මග්ගයේ කරුණු බුත්සරණයෙහි සඳහන් කොට ඇති අයුරු බලමු.
’තවද, සුගන්ධර පව_ත තෙමෙ සුවාසූදහසක් (84,000* පමණ යොදුන් උස ඇත්තෙ යැ. (84000×16 = සැතපුම් 1,344,000). ඉන් දෙසාළිස්දහසක් (42000) යොදුන් ගැලී සිටියෙ යැ. දෙසාළිස් දහසක් යොදුන් නැඟී සිටියෙ යැ, ඊෂධර පව_තය දෙසාළිස්දහසක් පමණ යොදුන් උස ඇත්තෙ යැ. ඉන් එක්විසිදහසක් (21000) යොදුන් පමණ ගැලී සිටියෙ යැ. එක්විසිදහසක් යොදුන් නැඟී සිටියෙ යැ, කරවීක පව_තය එක්විසිදහසක් පමණ යොදුන් උස ඇත්තෙ යැ. ඉන් දසදහස් පන්සීයක් යොදුන් පමණ  ැලී සිටියෙ යැ, දසදහස්පන්සීයක් යොදුන් නැඟී සිටියෙ යැ, සුදශ_න පව_තය දසදහස්් පන්සියක් පමණගයොදුන්  උස  ඇත්තෙ  යැ,  ඉන් පන්දහස්දෙසියපනස්  යොදුන්  පමණ  ගැලී  සිටියෙ  යැ, පන්දහස්දෙසියපනස් යොදුන් නැඟී සිටියෙ යැ, නෙමීන්ධර පව_තය පන්දහස්දෙසීයපනස් යොදුන් පමණ උස ඇත්තෙ යැ. ඉන් දෙදහස් සසියපස්විසි යොදුන් පමණ ගැලී සිටියෙ යැ, දෙදහස් සසියපස්විසි යොදුන් නැඟී සිටියෙ යැ, විනතක පව_තය දෙදහස් සසිය පස්විසි යොදුන් පමණ උස ඇත්තෙ යැ, ඉන් එක්දහස් තුන්සියදොළොස් යොදුන් දෙගවු පමණ ගැලී සිටියෙ යැ, එක්දහස්තුන්සියදොළොස් යොදුන්
දෙගවුවක් නැඟී සිටියෙ යැ, අශ්වකණ_ පව_තය එක්දහස්තුන්සිය දොළොස් යොදුන් දෙගවු පමණ උස ඇත්තෙ යැ, ඉන් සසියපනස් යොදුන් ගවුවක් පමණ ගැලී සිටියෙ යැ, සසියපනස්යොදුන් ගවුවක් නැඟී සිටියෙ යැvයි කියා තමන් ගෙ ඥානයෙන් සිරිසිඳැ දත්නා වූීබුදුන් සරණ යෙමි’
බුත්සරණ යායුතු – (බුත්සරණ. පිටු 43-44)

The URI to TrackBack this entry is: https://sirisangabo.wordpress.com/2011/04/07/%e0%b7%83%e0%b6%ad%e0%b7%8a-%e0%b6%9a%e0%b7%94%e0%b7%85-%e0%b6%b4%e0%b7%80%e0%b7%94-%e0%b6%b7%e0%b7%9e%e0%b6%ad%e0%b7%92%e0%b6%9a-%e0%b6%bd%e0%b7%9d%e0%b6%9a%e0%b6%ba-%e0%b6%b4%e0%b7%92%e0%b6%bd/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

 1. බුද්ධ දේශනයට අනුව විශ්වය විශාලත්ව වශයෙන්ද කාලාර්ථ වශයෙන්ද අනන්තවේ. විශාලත්ව වශයෙන් අනන්තයි යනු විශ්වයේ දිග, පලල හෝ විශ්වයේ ඇති සූර්යක් ග්රහ මණ්ඩල (ලෝකධාතු) ගනණ හෝ මෙපමණයි කියාදැක්වියනොහැකි බවයි. සූර්යක්ග්රහමණ්ඩල බිලියනයකින් (1000 000 000) සැදුම්ලත් කොටස බුදුදහමේ සහශ්රීcලෝකධාතුව නැතහොත් මහා සහශ්රී ලෝකධාතුව ලෙස හඳුන්වයි. විශ්වයේ අනන්ත බව බණපොත්හි මෙසේ උපමාවකින්ද ක්වා තිබේ. සූර්යක්ග්රහමණ්ඩල බිලියනයක ප්රමාණයක් (මහා සහශ්රීලෝක ධාතුවක්) තරම් ප්රමාණයක අබ ඇට ගෙන හමුවන එක සූර්යක් ග්රහ මණ්ඩලයකට එක අබ ඇටය බැගින් හෙලමින් එක් දිශාවක් බලා ගමන් කල හොත් අබ අවසන්වනවා මිස ඒ දිශාවේ සූර්යක් ග්රහමණ්ඩල අවසන් නොවේ. විශ්වය මෙපමණ අනන්තවුවත් සම්මා සම්බුදුවරයෙකු ගේ ඤාණයට හසු නොවන්නක් මේ විශ්වයේ නොමැත. කොපමණ ඈතක තැබුවත් කුමණ දෙයකින් වටකලත් සම්මාසම්බුදුවරයෙකුගේ ඤාණයට සැගවිය නොහැකිය. සර්වඤතාඤානයට සියලු ධර්ම විශයෙහි කිසිම පැකලීමක් ආවරණයක් නොමැතිව ගමන්කල හැකි බැවින් එයට අනාවරනඤාන ලෙස දක්වා තිබේ.

  විශ්වය කාලාර්ත වශයෙන් අනන්තයි යනු එහි ආරම්භක දිනයක් හෝ අවසානවන දිනයක්හෝ නොමැති බවයි. අප අවට ඇති සියල්ලම යම් කිසි දිනයක ඇතිවී යම් කිසි දිනයක නැතිවීයයි. විශ්වය යනු එසේ ඇතිවීමක්හෝ නැතිවීමක් නොමැති දෙයකි. එනමුදු ක්ෂනයක් පාසා වෙනස්වන බැවින් නිර්වණය හැර ස්ථිරකිසිවක් මේ විශ්වයේ නැති බව බුද්ධ දේශනයයි.

  සූර්යක් ග්රහ මණ්ඩල 1000කින් සැදුම්ලත් කොටස සහශ්රී ලෝක ධාතුවයි.සූර්යක් ග්රහ මණ්ඩල 1000,000 කින් සැදුම්ලත් කොටස ද්විසහශ්රී ලෝක ධාතුවයි. භාවනා කිරීමෙන් ද්යාන උපදවාගත් ඍදිමත් තෙරවරුන්ට මුළුසහශ්රී ලෝකධාතුවේම සිටිනා සත්වයන්ට ඇසෙනසේ කතා කල හැකි බව සඳහන් වේ.

  බුදු රජානන්වහන්සේ විවිධ අවස්ථාවල්දී දසදහසක් සූර්යක් ග්රහමණ්ඩල වලදෙවියන්ට සහ බ්රහ්මයන්ට ධර්මය දේශනා කර ඇත. සම්බුද්ධ පරිනිර්වානය සිදුවන අවස්ථාවට දසදහසක් සූර්යක්ග්රහමණ්ඩල (ලෝකධාතු) වලින් දෙවියන් සහ බ්රහ්මයන් පැමිණියේය.

  ද්වි සහශ්රී ලෝක ධාතුව බුදුවරයෙකුගේ ජාතික්ෂේත්රය වශයෙන් හැදින්වෙන අතර බෝසතුන්ගේ පිළිසිඳ ගැනීම, මවු කුසින් බිහිවීම, අභිනිශ්ක්රමණය, බුදුවීම, ප්රතමදර්මදේශනය, ආයුශඅත්හැරීම, පරිණිර්වානය යන අවස්ථාවලදි ද්වි සහශ්රී ලෝක ධාතුවටම ආලෝකය පැතිරීම ආදිය සිදුවන බව බනපොත් හි දක්වා තිබේ. ත්රිසහශ්රී ලෝක ධාතුව බුදුවරයෙකුගේ ආඤාක්ෂේත්රයයි නැත හොත්බලප්රදේශයයි. අටානාටියපිරිත, ධජග්ගපිරිත, රතනසූත්රය ආදියෙ හි බලය ත්රිසහශ්රී ලෝකධාතුව තුල පවතියි.

  අනන්ත අප්රමාණවූ විශ්වය සියල්ල බුදුරජානන් වහන්සේ ගේ විෂයක්ෂේත්රයයි. බුදුවරයෙකුට විශ්වයේ ඕනෑම තැනක සිටින සත්වයෙකුට ඇසෙනසේ කථා කිරීමටත් ආලෝකය පැතිරවීමටත් හැකිවේ. ත්රිසහශ්රීලෝකධාතුව තුල සමකාලීනව බුදුවරු දෙදෙනෙක් සිටිය නොහැකි අතර ත්රිසහශ්රී ලෝක ධාතුවෙන් පිටතතවත් බුදුවරු සිටිය හැක.

  සූර්යක්ග්රහමණ්ඩලය සෑදී විනාශවී නැවත සෑදීමතෙක් ගතවනකාලය මහා කල්පයක් යනුවෙන් හැදින්වේ. මහා කල්පයක් සෞරක්ග්රහමණ්ඩලය සැකසෙමින් පවතින කාලය, හටගෙන පවතින කාලය, විනාශවෙමින් පවතින කාලය, විනාශවී පවතින කාලය යනුවෙන් සමානකොටස් හතරකට බෙදා වෙන් කරනු ලැබේ. මේ එක කොටසක කාලය අසංක්ය කල්පයක් යනුවෙන් හඳුන්වයි. ඒ අනුව මහා කල්පයට අසංක්ය කල්ප හතරකි. අසංක්ය කල්පයකින් 64න් එකකකොටසක කාලය අන්තක්කල්පයක් යනුවෙන් හැඳින්වේ .බුදුරජානන්වහන්සේගේ දේශනයට අනුව මිනිසුන්ගේ ආයුශ ස්ථිරට පවතින්නක් නොවේ.

  මිනිසුන් ගුණධර්ම අතින් පිරිහීපරම ආයුශ අවුරුදු 10ක් වන කාලයක් උදාවේ.නැවතත් මිනිසුන් ගුණ ධර්ම වඩන්නට පටන්ගෙන මිනිසුන්ගේ පරමආයුශ අවුරුදු 10 සිට අවුරුදු අසංක්යයක් නම් වූ කාලයක් දක්වා වැඩිවන බව සඳහන්වේ .අසංක්යයක් එකයි බින්දු 140 කින් දැක්වෙන අතිවිශාල සංක්යාවකි. මෙසේ ආයුෂ අවුරුදු 10 සිට ආසංක්යයට වැඩිවී නැවත ආසංක්යයයේ සිට 10 දක්වා අඩුවීමට ගතවනකාලය අන්තක්කල්පයට සමානබව දක්වා තිබේ. අන්ත්ක් කල්පය සෞරක්ග්රහමණ්ඩලය සෑදීමේදී මහ පොහොව යොදුන් තුන් ගවුවක් වැඩීමට ගතවන කාලයට සමානයැයිද කියනු ලැබේ.

  එක් මහා කල්පයක් තුල උපරිමවශයෙන් බුදුවරු පස්නමක් පහලවිය හැකිය. බුදුවරු පහල නොවන කල්පයන් ශුන්ය කල්පයක් වශයෙන් හැදින්වේ. බුදුපියාණන්වහන්සේලා එක නමක්, දෙනමක්, තුන්නමක්, හරතනමක්, පස් පමණක් පහලවෙන කල්පයන් පිලිවෙළින් සාරකල්පය, මණ්ඩකල්පය, වරකල්පය, සාරමණ්ඩකල්පය, භද්රකල්පය වශයෙන් හැදින්වේ.අප මේ සිටින්නේ බුදුරජානන්වහන්සේලා පස්නමක් පහලවන කල්පයකය. කකුසඳ, කෝනාගම, කාශ්යප, ගෞතම යන බුදුවරුන් මේ කල්පයේ දැනට පහලවී අවසන්ය. වර්තමානයේ මිනිසුන්ගේ පරම ආයුෂ අවුරුදු 60ක් 70ක්පමණවේ. ක්රමයෙන් මිනිසුන්ගේ ආයුශ පිරිහී ගොස් අවුරුදු 10 ක් පරම ආයුෂ පරම ආයෂ ලබනකාලයට පත්වී නැවතත් අවුරුදු ආසංක්යයක් තෙක් වඩිවේ. නැවතත් මිනිසුන්ගේ ආයුෂ ක්රරමයෙන් අඩුවී පරම ආයුෂ අවුරුදු 80,000ක් වන කාලයෙහි මෛත්රී බුදුන් බුදවන්නේ යැයි දක්වාතිබේ. මෙසේ පහලවන්නාවූ සියලු බුදුවරුන් අනන්ත ප්රක්ඤා, සෘදි, කරුණා ගුණයන්ගෙන් යුක්තව එක සමානවන්නේය. නමුත් පාරමිතා පිරූකාලය අනුව ජීවත්ව සිටිනා කාලය වෙනස්වන්නේය.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: