සුකර මද්දව (ඌරු මස්) අනුභව කිරීමෙන් විඳින්නට සිදුවූ ආනිශංස

දීඝ නිකායේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයෙන් පහත සඳහන් කොටස ගෙනහැර දක්වමින් එගැන  ඔබගේ මතය විමසන්නට කැමැත්තෙමු.
’භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරු හැඳ පෙරව පාසිවුරු ගෙණ චුන්ද කර්මාර පුත්‍රගේ ගෙට වැඩමවා පැනවූ අසුනෙන් වැඩහුන් සේක.භාග්‍යවතුන් වහන්සේ : චුන්ද ඔබ පිළියෙල කල සුකර මද්දවයෙන් මා වළඳවන්න. පිලියෙල කළ අනිත් කෑම් බීම්වලින් භික්ෂු සංඝයා වළඳවන්න.එහෙමයි ස්වාමීනි, කියා පිළිතුරු දුන් චුන්ද කර්මාර පුත්‍ර එ අන්දමින් වැළඳ වීය.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ : චුන්ද ඔබේ ඉතිරි සුකර මද්දව වළලන්න. චුන්ද, දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බමුන් සහිත ලෝකයෙහි දෙවි මිනිසුන් සහති සත්ව ප්‍රජාවෙන් තථා ගතයන් වහන්සේ හැර එය අනුභව කොට දිරවිය හැකි වෙන කිසිවෙකුත් නොදකිමි.
එය පිළිගත් චුන්ද ඉතිරි සුකර මද්දව වළ දමා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත අවුත් වැඳ පසෙක වාඩි විය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්ම කථාවෙන් චුන්ද පහදවා නැඟී වැඩිසේක. චුන්දගේ දානය වැළඳු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දරුණු ලෝහිත පක්ඛන්දිකා රෝගය ඇති විය. මාරාන්තික දරුණු වේදනා පවතී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිහි නුවණින් පීඩා නොගෙන ඉවසූ සේක.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ : ආනන්ද කුසිනාරාවට යමු යැයි වදාළහ.
එසේය  ස්වාමීනියි  අනඳ  තෙර  පිළිතුරු  දුන්නේය.  චුන්ද  කර්මාර  පුත්‍රයාගේ  දානය  වළඳා බුදුරජාණන් වහන්සේට දරුණු මාරාන්තික රෝගයක් ඇතිවිය කියා මා විසින් අසන ලදී. සුකර මද්දව වැළඳු බුදුරජාණන් වහන්සේට දරුණු රෝගාබාධයක් හට ගත්තේය. විරේචන ඇතිව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, මම තුසිතාරාමට යන්නෙමියි වදාළහ.
ඉහතින් අප ගෙනහැර දැක්වූයේ බු. ව. 2540දී (ක්‍රි. ව. 1996) දෙහිවල, ඇන්ඩර්සන් පාරේ පිහිටි බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් ප්‍රකාශිත සිංහල දීඝ නිකායේ කොටසකි. මෙම කොටස වඩාත් හොඳින්  තේරුම් ගැනීම සඳහා  යොදා ඇති සමහහ පාලි වචනයන්හි නිවැරදි සිංහල අර්ථයන් අවබෝධ කරගැනීමට උත්සාහ කරමු.
සුකර මද්දව – තරුණ ඌරන්ගේ මාංශය (පි 1644)
ලෝහිත – රුධිරය, ලෙය (පි 1314)
(බෞද්ධ ශබ්ද කෝෂය)
විරේචනය – අතීසාරය (පි 1006)
(නිරුක්ති සහිත සිංහල ශබ්ද කෝෂය – ප්‍රකාශණය – ගොඩගේ සහෝදරයෝ)
ආචාර්ය එම්. එස්. එස්. නිශ්ශංක මහතා විසින් රචිත ’ගෞතම බුද්ධ” යන ග්‍රන්ථයේ මෙම සිදුවීම විස්තර කොට ඇත්තේ පහත සඳහන් අයුරිනි.
’කුසිනාරාවට සැතපුම් හයක් පමණ දුරින් පිහිටි පාවා නම් ගමේ චුන්ද නම් වූ කාර්මිකයාගේ නිවසින් අන්තිම ¯නය වැළඳු බුදුහු රක්ත අතීසාරයට ගොදුරු වූහ.’ (පෙරවදන, පිටුව 2)
බුදුන්  වහන්සේගේ  අවසන්  ¯නය  හා  පිරිනිවන්  පෑමට  හේතුවූ  සාධක  ඉහත  සඳහන් තොරතුරුවලින් ඉතා පැහැදිලිව අපට අවබෝධ කරගැනීමට හැකිවන්නේය. සුකර මද්දව යනු විෂ හතු වර්ගයක් යනුවෙන් පවතින්නා වූ මතය වැරදි බව ඉහත සඳහන් කරුණුවලින් තවදුරටත් පැහැදිලි වන්නේය.
සුකර මද්දව  (ඌරු මස්) අනුභව කිරීමෙන් රක්ත අතීසාරය වැලඳුනු බව ඉහත සඳහන් තොරතුරු මගින් හෙලි වන්නේය.
’තථාගයන් වහන්සේ හැර එය අනුභව කොට දිරවිය හැකි වෙන කිසිවෙකුත් නොදකිමි යැ’යි ප්‍රකාශණයක් කොට සුකර මද්දව අනුභව කිරීමෙන් විඳින්නට සිදුවූ ආනිශංස දෙස බලන විට එම ප්‍රකාශනය සර්වඥතා ඥානයෙන් යුක්ත අයෙකුගේ එකක් නොවන බව පිලිගන්නට අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවෙනවා

The URI to TrackBack this entry is: https://sirisangabo.wordpress.com/2011/04/05/%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%9a%e0%b6%bb-%e0%b6%b8%e0%b6%af%e0%b7%8a%e0%b6%af%e0%b7%80-%e0%b6%8c%e0%b6%bb%e0%b7%94-%e0%b6%b8%e0%b7%83%e0%b7%8a-%e0%b6%85%e0%b6%b1%e0%b7%94%e0%b6%b7%e0%b7%80-%e0%b6%9a/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: